Suomalaisessa liikenteessä laatua on turvallisuus, joustavuus ja sosiaalisuus sekä taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys. Tähän tähtää suomalainen kuljettajakoulutusjärjestelmä. Autokouluille on kehitetty laatujärjestelmä jo vuonna 1997. Järjestelmä elää ja kehittyy koko ajan ennen muuta asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Laatukoulussa pidetään se mikä luvataan

Laatujärjestelmän autokoulut tekevät asiakkaan kanssa ennen koulutuksen aloittamista kirjallisen sopimuksen, joka käydään yhdessä huolellisesti läpi, jotta koulutuksen eteneminen sekä kustannukset ovat asiakkaalla etukäteen selvillä. Kaikki se mistä yhdessä sovitaan, pidetään. Kaikenlaisilta yllätyksiltä vältytään kun yhteisistä pelisäännöistä on sovittu etukäteen. Näinhän on liikenteessäkin.

Asiakkaan mielipidettä arvostetaan

Laatuautokoulussa jokaiselta asiakkaalta pyydetään kirjallinen palaute, jonka avulla selvitetään miten hän on autokouluopetuksen ja -palvelut kokenut. Näin löydetään arvokkaita kehittämiskohteita, jotta seuraavat asiakkaat voisivat olla vieläkin tyytyväisempiä. Autokoululiitto kerää vuosittain autokoulujen saamat palautteet ja tekee niistä yhteenvedon. Näin sekä valvotaan laatua että pyritään löytämään uusia kehityskohteita esimerkiksi liikenneopettajien jatkokoulutukseen. Jos jollain osa-alueella tyytyväisyystaso laskee, siihen panostetaan välittömästi.

Opetus on mielenkiintoista

Driving Academy autokoulu tarjoaa erinomaiset oppimispuitteet ja viimeisimmät opetusmenetelmät. Opetus on mielenkiintoista ja monipuolista sekä huomioi yksilölliset toiveesi. Oppimistasi ohjaa motivoitunut ammattilainen. Täsmällisyys ja joustavuus ovat toiminnan kulmakiviä.

Ympäristöjärjestelmä

Taloudellinen ajotapa ja ekologinen auton käyttö ovat keskeisiä asioita Driving Academy -autokoulujen opetuksessa. Taloudellinen ajotapa näkyy selkeänä säästönä kuljettajan kukkarossa. Ekologisella auton käytöllä on suuri merkitys sekä ympäristön että ihmisten hyvinvoinnille. Kun yhä useampi kuljettaja kiinnittää ympäristöasioihin huomiota, tuloksia syntyy.

Suomalaisille autokouluille kehitettiin ympäristöjärjestelmä vuonna 2001.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän autokouluissa opit taloudellisen ajamisen taidot heti alusta pitäen sekä saat hyviä vinkkejä ekologiseen auton käyttöön. Kulutusmittarin avulla voit itse seurata ajamisesi taloudellisuutta ajotunneilla. Myös kouluautojen polttoaineen kulutusta seurataan ja tilastoidaan jatkuvasti.

Driving Academy - laatujärjestelmä

  • Facebook Clean

Autokoulu S. Nuutinen Ky | Ruokasenkatu 16 | 96200 Rovaniemi | 016 346 178 | WhatsApp 0500 398 922 | toimisto@autokoulunuutinen.fi

Toimisto avoinna ma 9-17 I ti 9-17 I ke 9-17 I to 9-17 I pe 9-16